Skip to content

17 Nuttige tips voor (industrieel) smeren

In een editie van ‘Smeertechniek’, een digitale nieuwsbrief met vakinformatie over smeertechniek en onderhoud, zijn een aantal praktische smeertips verschenen voor o.a. het verversen en vervangen van olie, oliemanagement en oliemonstername. Deze smeertips zijn met name voor industriële gebruikers interessant en daarom wilden wij u deze tips niet onthouden.

1. Verhogen van levensduur lager

Wanneer trilling analyses bij een lager aangeven dat het smeerschema niet meer voldoet, kan dit betekenen dat er een ophoping van verdikkingsmiddel in de behuizing is opgetreden. Als opnieuw smeren geen bijdrage levert aan het verlagen van het trillingsniveau, dan is het tijd om het oude smeermiddel volledig te verwijderen en nieuw smeermiddel toe te passen.

2. Automatische vetsmeersystemen

Wie gebruik maakt van automatische vetsmeersystemen, kan na een aantal maanden na ingebruikname een lijn trekken bij het niveau van het smeermiddel en de datum erbij schrijven. Door dit iedere week tijdens een inspectieronde te herhalen, zijn verstoppingen of storingen snel te detecteren.

3. Verzamel ondersteuning voor smeerprogramma

Om steun te krijgen van het management voor het opstellen en uitvoeren van een goed smeerprogramma, is het belangrijk om de mensen op de hoogte te stellen van de voordelen hiervan. Bijvoorbeeld hoe het bijdraagt aan een verhoogde beschikbaarheid van de apparatuur. Het informeren van mensen kan op vele manieren; onder meer via een nieuwsbrief, intranetsite, een periodieke e-mail of middels een berichtje op het bulletin board.

4. Let op de temperatuur van de olie

Het is belangrijk om in de gaten te houden hoe warm een olie eigenlijk wordt. Verhoogde temperaturen hebben namelijk een negatief effect op de kwaliteit van olie en hiermee op de machinebeschikbaarheid. Verhoogde temperaturen leiden onder meer tot een lagere viscositeit, een snellere veroudering, een hoger verbruik van additieven en een versnelling van corrosieprocessen en de vorming van sludge en varnish.

5. Vervuiling in tandwielkasten verwijderen

Vóór de ingebruikname van een nieuwe of gereviseerde tandwielkast, is het van belang om mogelijke vervuiling eerst te verwijderen. Dit is mogelijk door de aftapplug te openen en schone olie door het systeem te pompen. Deze reinigingsstap draagt bij aan een hogere betrouwbaarheid en standtijd van kritische installaties.

6. Installatie van beluchters

Bij de installatie van een reservoirbeluchter (3 – 10 µm) is het belangrijk een druksensor te plaatsen die een waarschuwing geeft wanneer het filter is vervuild. Plaats de sensor tevens op de onderhoudslijst voor regelmatige controle.

7. Rekening houden met uiterste gebruiksdatum?

Ook oliën en vetten hebben een beperkte houdbaarheid die de gebruiker in de gaten moet houden. Zelfs de kwaliteit van smeermiddelen in ongeopende containers zal teruglopen. Dus ja: een regelmatige controle van de houdbaarheid voorkomt dat verouderde smeermiddelen een bedreiging worden voor de beschikbaarheid van een machine.

8. Afvoeren van smeermiddelen

Wanneer smeermiddelen worden vervangen, zal een hoeveelheid ‘oud’ smeermiddel overblijven. Door dit goed te verpakken en op zowel een veilige als milieuvriendelijke manier af te voeren, houdt de gebruiker rekening met zijn omgeving.

9. Maximaliseren interval oliewissel

In het algemeen is het niet aan te bevelen om smeermiddelen te wisselen op basis van tijdsintervallen. Beter is het om de conditie van de smeermiddelen in de gaten te houden en pas tot vervanging over te gaan wanneer deze conditie ontoelaatbaar dreigt te worden. Een tussenvorm is het vervangen van het smeermiddel op basis van het aantal draaiuren.

10. Voorkom schade aan lagers door contaminatie van smeerolie

Oliecontaminatie veroorzaakt vaak schade aan precisielagers. Een vuildeeltje van 5 micron kan al de boosdoener zijn. Water is minstens net zo’n grote bedreiging voor de kwaliteit van smeerolie. Minder dan 1% water in een smeerolie kan de levensduur van een kogellager met 90% laten afnemen. Bij proactief onderhoud verdient het schoonhouden van de smeerolie en -vetten dan ook een hoge prioriteit. Door gebruik te maken van hygroscopische silicagel beluchtingsfilters is dit probleem bij de bron aan te pakken.

11. Verbeteren van het oliemonster

Een effectieve spoelprocedure is van belang om een oliemonster te kunnen nemen dat representatief is voor de olie in het hele systeem. Statistische analyses geven aan dat vijf tot zeven maal het totale volume spoelen voldoende is; voor de zekerheid is tien maal aan te bevelen.

12. Opruimen van gemorste olie

Voor het verwijderen van gemorste olie is het beter om absorberende pads te gebruiken dan op klei gebaseerde droogproducten. De laatste bieden het risico van stof en vervuiling.

13. Wisselen van vet

Bij het overstappen van de ene vetsoort naar de andere is het verstandig een dubbele controle (check – double check) uit te voeren om zeker te zijn dat de vetten compatibel zijn. De beste manier om dit te controleren is dit te vragen aan de leverancier of zelf een test te laten uitvoeren door een onafhankelijk laboratorium.

14. Juiste behandeling smeeroliecontainers

Voorzichtig en verstandig omgaan met smeeroliecontainers voorkomt dat de smeerolie vervuilt raakt. Mondstukken met een o-ring kunnen een eerste goede stap betekenen. Daarnaast is het aan te raden om het mondstuk na gebruik schoon te vegen. Een eenvoudige handeling die ellende voorkomt.

15. Het juiste smeermiddel voor compressoren

Welk smeermiddel de juiste is voor een specifieke compressor is vaak uitsluitend op basis van ervaring te bepalen. Daarbij is rekening te houden met het feit dat de goedkoopste olie – gezien vanuit ‘Total Costs of Ownership’ vaak niet de beste is. Het beschermen van assets is in die zin aanzienlijk meer waard dan te kiezen voor een inferieure kwaliteit smeerolie.

16. Lagerinstallatie

Om een maximale betrouwbaarheid te bereiken wanneer een nieuw lager wordt geïnstalleerd op een smeersysteem, is het aan te bevelen om na installatie olie in het lager te spuiten. Dit voorkomt een droge start en mogelijke beschadiging.

17. Advies voor oliemonstername

Bij gebruikmaken van een vacuümpomp voor het nemen van een oliemonster, is het handig om de monsterslang te buigen of te knijpen voor afname bij het inlaatpunt. Dit voorkomt plotselinge bewegingen van lucht en olie in de slang en hiermee het onbedoeld toevoegen van vuildeeltjes aan het monster.

Meer smeeradvies?

Heeft nog vragen over smeren en/of onderhoud? Neem dan contact op met de officiële Argos distributeur in uw regio. Wij adviseren u graag over de meest geschikte smeeroplossing voor uw specifieke situatie!

Bron: nieuwsbrief Smeertechniek is een uitgave van Professional Media Group (PMG), een vakbladuitgever met 34 titels in 9 sectoren. PMG brengt unieke vakinformatie op maat geschreven, in de vaktaal van iedere doelgroep.

Laatste ontwikkelingen

Please select listing to show.