Argos Oil 4T 5W-40 voor 4-takt motorfietsen

Het motorolie assortiment van Argos Oil is uitgebreid met een volledig synthetische 4-taktolie genaamd Argos Oil 4T 5W-40. Deze volledig synthetische olie voor 4-taktmotoren is samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde basisolie voor versnellingsbakken. Door de speciale samenstelling behoren slippen, plakken en/of stroef schakelen van de koppelingsplaten tot het verleden. Daarnaast biedt Argos Oil 4T 5W-40 door zijn uitstekende reinigende en dispergerende werking een optimale bescherming en een langere leversduur van de motor.

Argos Oil 4T 5W-40 is verkrijgbaar in 60 en 210 liter.

 

Download hier het productblad

 

Wilt u graag meer informatie over Argos Oil producten of een persoonlijk olie advies? Neem dan via deze link contact op met de officiële Argos Oil distributeur in uw regio.

Schonere motoren stellen hogere eisen aan motorolie

Emissienorm landbouw

Er zijn binnen de sector landbouw en grondverzet wereldwijd twee ontwikkelingen die momenteel de toon zetten met betrekking tot het materieel. Machines krijgen steeds modernere transmissies en de ontwikkeling van motoren zit in een enorme stroomversnelling. De stringentere emissie-eisen van Stage IV (de opvolger van Stage IIIB) zijn hier de oorzaak van. Deze emissie-norm legt de maximale hoeveelheden vast voor CO (koolmonoxide), CH (onverbrande koolwaterstoffen), NOx (stikstofoxiden) en PM (fijnstof deeltjes).

De modernere motoren en de aanwezigheid van roetfilters en/of SCR-katalysatoren stellen hogere eisen aan de motorolie. Enerzijds omdat de belastingen en temperaturen hoger zijn. Anderzijds doordat roetfilters en SCR-katalysatoren voor een goede werking en het behalen van de vereiste levensduur afhankelijk zijn van een goede samenstelling van de motorolie.

Low-SAPS

Er zijn chemische limieten vastgelegd voor wat betreft zwavel, as en fosfor in de motorolie. Dit wordt in het algemeen aangeduid met de Engelse term Low-SAPS (SA van Sulphated Ash oftewel as, P van Phosphorus oftewel fosfor en S van Sulphur oftewel zwavel). In de markt zijn er diverse Low-SAPS motoroliën verkrijgbaar die verschillen in viscositeit als in samenstelling en kwaliteit. Achtergrond hiervan is onder meer het niet synchroon lopen van de Amerikaanse standaard voor motoroliekwaliteit (API), de Europese (ACEA) en de Japanse (JASO). En doordat fabrikanten zoals b.v. Case New Holland, Caterpillar, Deutz-Fahr, JCB, Komatsu en Volvo hun eigen eisen formuleren. Met een grote variëteit aan Low-SAPS motoroliën tot gevolg.

Breed assortiment

Argos Oil volgt deze ontwikkelingen op de voet en speelt hier op in met een breed assortiment van 6 Low-SAPS motoroliën:

  • Argos Oil 700 15W-40
  • Argos Oil 750 10W-30
  • Argos Oil 770 10W-30
  • Argos Oil 800 10W-40
  • Argos Oil 850 10W-40
  • Argos Oil 950 5W-30

Om de juiste motorolie voor u te kiezen, is een complete inventarisatie van uw machinepark noodzakelijk. Onze ervaren adviseurs helpen u daar graag bij, zodat u de beste keuze kunt
maken. Niet alleen wat betreft de motorolie, maar ook voor de overige smeermiddelen zoals de specifieke transmissieoliën voor CVT en Powershift transmissies. Ook mag de inventarisatie van de juiste koelmiddelen niet vergeten worden. Door de hogere werktemperaturen en de speciale (aluminium)legeringen van moderne motoren zorgt het toepassen van de juiste koelvloeistoffen voor een grotere onderhoudsinterval en betere bescherming tegen corrosie.

 


 

Stage IIIB is de Europese variant op de Amerikaanse Tier 4i en Stage IV is het equivalent van de Amerikaanse Tier 4f. De Stage IV emissienorm wordt in Europa vanaf 2015 gefaseerd en met overgangsregelingen ingevoerd. Om aan deze strenge eisen te voldoen moeten motoren nog efficiënter gaan presteren. Aangezien de mogelijkheden binnen de motor inmiddels uitgeput raken zijn emissie-reducerende systemen in het uitlaatsysteem noodzakelijk. Vooral de strengere NOx-limiet van 0,4 gr/kWh resulteert in het toepassen van een zogenaamde SCR-katalysator, die met behulp van AdBlue ervoor zorgt dat de stikstofoxyden worden gereduceerd.

Meer smeren met minder producten

Het uitgangspunt van Argos Oil is ‘meer smeren met minder producten’. Onze motoroliën hebben zoveel mogelijk specificaties waardoor we met een beperkte smeermiddelenlijn toch een zo breed mogelijk wagenpark kunnen onderhouden. En we zien ook dat de markt verandert. De ontwikkelingen volgen we op de voet, zodat we altijd de beste producten kunnen blijven aanbieden voor uw bedrijf.

De steeds stringentere emissienormen zijn momenteel leidend in de auto-industrie (inmiddels Euro 6). In combinatie met het brandstofverbruik, oftewel de CO2-emissie per voertuig van gemiddeld maximaal 130 gr/km per 2015, heeft dat geleid tot veel nieuwe (gedownsizede) motoren. Er wordt een lagere viscositeit, lees dunnere olie, voorgeschreven in deze nieuwe motoren- en transmissiegeneraties. Zowel motorolie als de transmissieolie (inclusief ATF) kunnen namelijk een bijdrage leveren aan het verlagen van het brandstofverbruik (met ingang van 2021 wordt een nog strengere norm van maximaal 95 gr/km als gemiddelde voor iedere autofabrikant van kracht). Deze nieuwe, dunnere oliën worden echter vaak niet vrijgegeven voor eerdere motorengeneraties, wat in de praktijk leidt tot extra smeermiddelen voor de werkplaats.

Uitdagingen

Autofabrikanten ontwikkelen dus vaker eigen oliespecificaties. Ze willen daarmee sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen en daarnaast specifieke problemen oplossen. Ook hoeven ze dan geen compromissen te sluiten met de collega-fabrikanten in bijvoorbeeld een ACEA-specificatie. Het resultaat hiervan is dat voor dezelfde motor soms verschillende specificaties en zelfs motoroliën worden voorgeschreven. Al met al staan autofabrikanten dus voor grote uitdagingen. Om aan die diversiteit in eisen tegemoet te komen is het assortiment motoroliën enorm uitgebreid.

De kracht van Argos Oil

Onze kracht is een uitgebalanceerd assortiment smeermiddelen voor een zo breed mogelijk wagenpark. Nu de markt vraagt om meer diversificatie, door onder meer strengere emissieeisen en nieuwe motorontwikkelingen, kijken we als Argos Oil naar onze rol en mogelijkheden. Die liggen bijvoorbeeld in de ontwikkeling van nieuwe motoroliën. En in het combineren van meer specificaties om daarmee de brede inzetbaarheid van
onze producten te kunnen blijven waarborgen.

Het is en blijft ons doel om actief op marktontwikkelingen in te spelen. Dat doen we door de motorontwikkeling bij autofabrikanten nauwlettend te volgen en motoroliën te ontwikkelen die voldoen aan ons uitgangspunt. Met onze kennis van de markt en ons uitgebreide assortiment smeermiddelen geven wij graag een vrijblijvend advies over de juiste producten voor uw bedrijf.

Een handig weetje: Koegras

Motorolie is onmisbaar in een verbrandingsmotor. Het zorgt er primair voor dat een motor goed functioneert, soepel loopt en dat slijtage en corrosie worden voorkomen. En er zijn meer belangrijke functies. We zetten ze op een rijtje op basis van een handig ezelsbruggetje: ‘KOEGRAS’. De letters van dit woord staan voor de vijf eigenschappen van olie.

KOE staat voor koeling. Olie heeft de eigenschap om warmte van motoronderdelen op te nemen en weer af te geven. Zo raakt de motor op een geleidelijke manier zijn warmte voor een groot deel kwijt. Vooral op plaatsen waar koelvloeistof niet kan komen, zoals de onderkant van de zuigers.

De G is van geluidsdemping. Zonder olie zouden de metalen onderdelen van een motor een behoorlijk lawaai maken. Olie zorgt voor demping en dus een sterke reductie van het geluid.

De reinigende werking van olie wordt aangeduid met de letter R. Bij verbranding van brandstoffen komen er (schadelijke) afvalstoffen vrij. Denk aan roet, andere onverbrande koolwaterstoffen, stikstofoxiden en zuren. Deze afvalstoffen belanden in de motorolie en die transporteert dit naar het oliefilter. Zo blijft de motor mooi schoon.

Met de A wordt afdichting aangeduid. Tijdens de compressieslag dient de verbrandingsruimte luchtdicht te zijn. Motorolie vult de ruimtes tussen de bewegende delen op, zoals tussen de zuiger, zuigerveren en cilinderwand. Zo blijft de motor soepel functioneren.

Tot slot is er de letter S. Deze staat voor smering, wat natuurlijk de belangrijkste functie is van motorolie. Door een dunne oliefilm worden onderdelen van elkaar gescheiden, waardoor wrijving en slijtage tot een minimum worden beperkt, zodat de motor gesmeerd loopt.

17 Nuttige tips voor (industrieel) smeren

In een editie van ‘Smeertechniek’, een digitale nieuwsbrief met vakinformatie over smeertechniek en onderhoud, zijn een aantal praktische smeertips verschenen voor o.a. het verversen en vervangen van olie, oliemanagement en oliemonstername. Deze smeertips zijn met name voor industriële gebruikers interessant en daarom wilden wij u deze tips niet onthouden.

1. Verhogen van levensduur lager

Wanneer trilling analyses bij een lager aangeven dat het smeerschema niet meer voldoet, kan dit betekenen dat er een ophoping van verdikkingsmiddel in de behuizing is opgetreden. Als opnieuw smeren geen bijdrage levert aan het verlagen van het trillingsniveau, dan is het tijd om het oude smeermiddel volledig te verwijderen en nieuw smeermiddel toe te passen.

2. Automatische vetsmeersystemen

Wie gebruik maakt van automatische vetsmeersystemen, kan na een aantal maanden na ingebruikname een lijn trekken bij het niveau van het smeermiddel en de datum erbij schrijven. Door dit iedere week tijdens een inspectieronde te herhalen, zijn verstoppingen of storingen snel te detecteren.

3. Verzamel ondersteuning voor smeerprogramma

Om steun te krijgen van het management voor het opstellen en uitvoeren van een goed smeerprogramma, is het belangrijk om de mensen op de hoogte te stellen van de voordelen hiervan. Bijvoorbeeld hoe het bijdraagt aan een verhoogde beschikbaarheid van de apparatuur. Het informeren van mensen kan op vele manieren; onder meer via een nieuwsbrief, intranetsite, een periodieke e-mail of middels een berichtje op het bulletin board.

4. Let op de temperatuur van de olie

Het is belangrijk om in de gaten te houden hoe warm een olie eigenlijk wordt. Verhoogde temperaturen hebben namelijk een negatief effect op de kwaliteit van olie en hiermee op de machinebeschikbaarheid. Verhoogde temperaturen leiden onder meer tot een lagere viscositeit, een snellere veroudering, een hoger verbruik van additieven en een versnelling van corrosieprocessen en de vorming van sludge en varnish.

5. Vervuiling in tandwielkasten verwijderen

Vóór de ingebruikname van een nieuwe of gereviseerde tandwielkast, is het van belang om mogelijke vervuiling eerst te verwijderen. Dit is mogelijk door de aftapplug te openen en schone olie door het systeem te pompen. Deze reinigingsstap draagt bij aan een hogere betrouwbaarheid en standtijd van kritische installaties.

6. Installatie van beluchters

Bij de installatie van een reservoirbeluchter (3 – 10 µm) is het belangrijk een druksensor te plaatsen die een waarschuwing geeft wanneer het filter is vervuild. Plaats de sensor tevens op de onderhoudslijst voor regelmatige controle.

7. Rekening houden met uiterste gebruiksdatum?

Ook oliën en vetten hebben een beperkte houdbaarheid die de gebruiker in de gaten moet houden. Zelfs de kwaliteit van smeermiddelen in ongeopende containers zal teruglopen. Dus ja: een regelmatige controle van de houdbaarheid voorkomt dat verouderde smeermiddelen een bedreiging worden voor de beschikbaarheid van een machine.

8. Afvoeren van smeermiddelen

Wanneer smeermiddelen worden vervangen, zal een hoeveelheid ‘oud’ smeermiddel overblijven. Door dit goed te verpakken en op zowel een veilige als milieuvriendelijke manier af te voeren, houdt de gebruiker rekening met zijn omgeving.

9. Maximaliseren interval oliewissel

In het algemeen is het niet aan te bevelen om smeermiddelen te wisselen op basis van tijdsintervallen. Beter is het om de conditie van de smeermiddelen in de gaten te houden en pas tot vervanging over te gaan wanneer deze conditie ontoelaatbaar dreigt te worden. Een tussenvorm is het vervangen van het smeermiddel op basis van het aantal draaiuren.

10. Voorkom schade aan lagers door contaminatie van smeerolie

Oliecontaminatie veroorzaakt vaak schade aan precisielagers. Een vuildeeltje van 5 micron kan al de boosdoener zijn. Water is minstens net zo’n grote bedreiging voor de kwaliteit van smeerolie. Minder dan 1% water in een smeerolie kan de levensduur van een kogellager met 90% laten afnemen. Bij proactief onderhoud verdient het schoonhouden van de smeerolie en -vetten dan ook een hoge prioriteit. Door gebruik te maken van hygroscopische silicagel beluchtingsfilters is dit probleem bij de bron aan te pakken.

11. Verbeteren van het oliemonster

Een effectieve spoelprocedure is van belang om een oliemonster te kunnen nemen dat representatief is voor de olie in het hele systeem. Statistische analyses geven aan dat vijf tot zeven maal het totale volume spoelen voldoende is; voor de zekerheid is tien maal aan te bevelen.

12. Opruimen van gemorste olie

Voor het verwijderen van gemorste olie is het beter om absorberende pads te gebruiken dan op klei gebaseerde droogproducten. De laatste bieden het risico van stof en vervuiling.

13. Wisselen van vet

Bij het overstappen van de ene vetsoort naar de andere is het verstandig een dubbele controle (check – double check) uit te voeren om zeker te zijn dat de vetten compatibel zijn. De beste manier om dit te controleren is dit te vragen aan de leverancier of zelf een test te laten uitvoeren door een onafhankelijk laboratorium.

14. Juiste behandeling smeeroliecontainers

Voorzichtig en verstandig omgaan met smeeroliecontainers voorkomt dat de smeerolie vervuilt raakt. Mondstukken met een o-ring kunnen een eerste goede stap betekenen. Daarnaast is het aan te raden om het mondstuk na gebruik schoon te vegen. Een eenvoudige handeling die ellende voorkomt.

15. Het juiste smeermiddel voor compressoren

Welk smeermiddel de juiste is voor een specifieke compressor is vaak uitsluitend op basis van ervaring te bepalen. Daarbij is rekening te houden met het feit dat de goedkoopste olie – gezien vanuit ‘Total Costs of Ownership’ vaak niet de beste is. Het beschermen van assets is in die zin aanzienlijk meer waard dan te kiezen voor een inferieure kwaliteit smeerolie.

16. Lagerinstallatie

Om een maximale betrouwbaarheid te bereiken wanneer een nieuw lager wordt geïnstalleerd op een smeersysteem, is het aan te bevelen om na installatie olie in het lager te spuiten. Dit voorkomt een droge start en mogelijke beschadiging.

17. Advies voor oliemonstername

Bij gebruikmaken van een vacuümpomp voor het nemen van een oliemonster, is het handig om de monsterslang te buigen of te knijpen voor afname bij het inlaatpunt. Dit voorkomt plotselinge bewegingen van lucht en olie in de slang en hiermee het onbedoeld toevoegen van vuildeeltjes aan het monster.

Meer smeeradvies?

Heeft nog vragen over smeren en/of onderhoud? Neem dan contact op met de officiële Argos distributeur in uw regio. Wij adviseren u graag over de meest geschikte smeeroplossing voor uw specifieke situatie!

Bron: nieuwsbrief Smeertechniek is een uitgave van Professional Media Group (PMG), een vakbladuitgever met 34 titels in 9 sectoren. PMG brengt unieke vakinformatie op maat geschreven, in de vaktaal van iedere doelgroep.

Nieuwe 10W-30 Low-SAPS motorolie voor zware dieselmotoren

Argos Oil heeft haar assortiment motoroliën uitgebreid met een nieuwe “Low-SAPS” motorolie voor zware dieselmotoren. Argos Oil 770 10W-30 is een motorolie met een uitzonderlijke slijtvastheid, oxidatieweerstand en afschuifweerstand, wat resulteert in een langere verversinginterval.

Deze hoogwaardige motorolie is geschikt voor de modernste zware dieselmotoren (Euro IV, V, VI en Tier IIIB en VI). De Argos Oil 770 10W-30 voldoet aan de eisen van de meeste Europese en Amerikaanse motorenfabrikanten, al dan niet met voorzien van moderne uitlaatgasemissiesystemen zoals een SCR katalysator en/of roetfilter. Daarnaast kan deze olie ook worden gebruikt in oudere motoren zoals Euro III.

Specificaties Argos Oil 770 10W-30:

API CK-4, CJ-4
ACEA E9-16
Volvo VDS-4, VDS-4.5
Renault RLD-4
Caterpillar ECF-2, ECF-3
Cummins CES 20081, CES 20086
Detroit Diesel DFS 93K222
JASO DH-2
MB 228.31
Deutz DQC-III-10LA
MACK EO-S 4.5
MTU Cat 2.1

 

Download hier het productblad.

 

Wilt u graag meer informatie over Argos Oil producten of een persoonlijk olie advies? Neem dan via deze link contact op met de officiële Argos Oil distributeur in uw regio.