Skip to content

Meer smeren met minder producten

Het uitgangspunt van Argos Oil is ‘meer smeren met minder producten’. Onze motoroliën hebben zoveel mogelijk specificaties waardoor we met een beperkte smeermiddelenlijn toch een zo breed mogelijk wagenpark kunnen onderhouden. En we zien ook dat de markt verandert. De ontwikkelingen volgen we op de voet, zodat we altijd de beste producten kunnen blijven aanbieden voor uw bedrijf.

De steeds stringentere emissienormen zijn momenteel leidend in de auto-industrie (inmiddels Euro 6). In combinatie met het brandstofverbruik, oftewel de CO2-emissie per voertuig van gemiddeld maximaal 130 gr/km per 2015, heeft dat geleid tot veel nieuwe (gedownsizede) motoren. Er wordt een lagere viscositeit, lees dunnere olie, voorgeschreven in deze nieuwe motoren- en transmissiegeneraties. Zowel motorolie als de transmissieolie (inclusief ATF) kunnen namelijk een bijdrage leveren aan het verlagen van het brandstofverbruik (met ingang van 2021 wordt een nog strengere norm van maximaal 95 gr/km als gemiddelde voor iedere autofabrikant van kracht). Deze nieuwe, dunnere oliën worden echter vaak niet vrijgegeven voor eerdere motorengeneraties, wat in de praktijk leidt tot extra smeermiddelen voor de werkplaats.

Uitdagingen

Autofabrikanten ontwikkelen dus vaker eigen oliespecificaties. Ze willen daarmee sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen en daarnaast specifieke problemen oplossen. Ook hoeven ze dan geen compromissen te sluiten met de collega-fabrikanten in bijvoorbeeld een ACEA-specificatie. Het resultaat hiervan is dat voor dezelfde motor soms verschillende specificaties en zelfs motoroliën worden voorgeschreven. Al met al staan autofabrikanten dus voor grote uitdagingen. Om aan die diversiteit in eisen tegemoet te komen is het assortiment motoroliën enorm uitgebreid.

De kracht van Argos Oil

Onze kracht is een uitgebalanceerd assortiment smeermiddelen voor een zo breed mogelijk wagenpark. Nu de markt vraagt om meer diversificatie, door onder meer strengere emissieeisen en nieuwe motorontwikkelingen, kijken we als Argos Oil naar onze rol en mogelijkheden. Die liggen bijvoorbeeld in de ontwikkeling van nieuwe motoroliën. En in het combineren van meer specificaties om daarmee de brede inzetbaarheid van
onze producten te kunnen blijven waarborgen.

Het is en blijft ons doel om actief op marktontwikkelingen in te spelen. Dat doen we door de motorontwikkeling bij autofabrikanten nauwlettend te volgen en motoroliën te ontwikkelen die voldoen aan ons uitgangspunt. Met onze kennis van de markt en ons uitgebreide assortiment smeermiddelen geven wij graag een vrijblijvend advies over de juiste producten voor uw bedrijf.

Laatste ontwikkelingen

Please select listing to show.