Deze warmteoverdrachtsolie kan worden gebruikt als warmte transporterend medium in gesloten circulatie systemen die met indirecte verwarming en hoge temperaturen (boven 100 °C) werken. Tot 300 °C kan zonder een inert gas in het systeem worden gewerkt. Bij temperaturen tussen 300 °C en 320 °C moet er een lichte overdruk zijn van een inert gas.