Skip to content

Schonere motoren stellen hogere eisen aan motorolie

Emissienorm landbouw

Er zijn binnen de sector landbouw en grondverzet wereldwijd twee ontwikkelingen die momenteel de toon zetten met betrekking tot het materieel. Machines krijgen steeds modernere transmissies en de ontwikkeling van motoren zit in een enorme stroomversnelling. De stringentere emissie-eisen van Stage IV (de opvolger van Stage IIIB) zijn hier de oorzaak van. Deze emissie-norm legt de maximale hoeveelheden vast voor CO (koolmonoxide), CH (onverbrande koolwaterstoffen), NOx (stikstofoxiden) en PM (fijnstof deeltjes).

De modernere motoren en de aanwezigheid van roetfilters en/of SCR-katalysatoren stellen hogere eisen aan de motorolie. Enerzijds omdat de belastingen en temperaturen hoger zijn. Anderzijds doordat roetfilters en SCR-katalysatoren voor een goede werking en het behalen van de vereiste levensduur afhankelijk zijn van een goede samenstelling van de motorolie.

Low-SAPS

Er zijn chemische limieten vastgelegd voor wat betreft zwavel, as en fosfor in de motorolie. Dit wordt in het algemeen aangeduid met de Engelse term Low-SAPS (SA van Sulphated Ash oftewel as, P van Phosphorus oftewel fosfor en S van Sulphur oftewel zwavel). In de markt zijn er diverse Low-SAPS motoroliën verkrijgbaar die verschillen in viscositeit als in samenstelling en kwaliteit. Achtergrond hiervan is onder meer het niet synchroon lopen van de Amerikaanse standaard voor motoroliekwaliteit (API), de Europese (ACEA) en de Japanse (JASO). En doordat fabrikanten zoals b.v. Case New Holland, Caterpillar, Deutz-Fahr, JCB, Komatsu en Volvo hun eigen eisen formuleren. Met een grote variëteit aan Low-SAPS motoroliën tot gevolg.

Breed assortiment

Argos Oil volgt deze ontwikkelingen op de voet en speelt hier op in met een breed assortiment van 6 Low-SAPS motoroliën:

  • Argos Oil 700 15W-40
  • Argos Oil 750 10W-30
  • Argos Oil 770 10W-30
  • Argos Oil 800 10W-40
  • Argos Oil 850 10W-40
  • Argos Oil 950 5W-30

Om de juiste motorolie voor u te kiezen, is een complete inventarisatie van uw machinepark noodzakelijk. Onze ervaren adviseurs helpen u daar graag bij, zodat u de beste keuze kunt
maken. Niet alleen wat betreft de motorolie, maar ook voor de overige smeermiddelen zoals de specifieke transmissieoliën voor CVT en Powershift transmissies. Ook mag de inventarisatie van de juiste koelmiddelen niet vergeten worden. Door de hogere werktemperaturen en de speciale (aluminium)legeringen van moderne motoren zorgt het toepassen van de juiste koelvloeistoffen voor een grotere onderhoudsinterval en betere bescherming tegen corrosie.

 


 

Stage IIIB is de Europese variant op de Amerikaanse Tier 4i en Stage IV is het equivalent van de Amerikaanse Tier 4f. De Stage IV emissienorm wordt in Europa vanaf 2015 gefaseerd en met overgangsregelingen ingevoerd. Om aan deze strenge eisen te voldoen moeten motoren nog efficiënter gaan presteren. Aangezien de mogelijkheden binnen de motor inmiddels uitgeput raken zijn emissie-reducerende systemen in het uitlaatsysteem noodzakelijk. Vooral de strengere NOx-limiet van 0,4 gr/kWh resulteert in het toepassen van een zogenaamde SCR-katalysator, die met behulp van AdBlue ervoor zorgt dat de stikstofoxyden worden gereduceerd.

Laatste ontwikkelingen

Please select listing to show.